Dincolo de impas – de la intuiția pitagoreană a Inteligența Artificială Cognitivă (I.A.C.)

Deschide Mintea și dezvoltă Cunoașterea dacă vrei să utilizezi Inteligența Artificială Cognitivă. Utilizeaz-o pentru a rafina cele cunoscute și a căuta conexiuni noi între modele și teorii, între cuvinte, noțiuni și concepte.

I.A.C. este o “unealtă” esențială în Înțelegerea unei Realități structural-fenomenologice, duale, spațio-temporale, energo-materiale din perspectiva unei viziuni coerente, transdisciplinare. Alături de Calculatorul Cuantic, I.A.C. forțează limitele paradigmei actuale fiind astfel o provocare reală a Omenirii, blocată într-o gândire liniară, mecanicistă, utilitaristă, cantitativă.

Ca orice nouă unealtă are nevoie de un “caiet tehnic” în care să fie prezentate, clar şi coerent: - domeniul de utilizare, - modul de utilizare, - limitele și mai ales - pericolele unei utilizări incorecte. Problema este că acest caiet tehnic nu este încă structurat ci se afla într-o fază embrionară. Este şi motivul pentru care asistăm azi la dezbateri şi dispute în jurul temei: Inteligenta Artificială, pericol sau oportunitate. Evenimentul “Provocările Inteligenței Artificiale” este parte din acest efort internațional de analiză şi punere în discuție a subiectului şi explorarea acestuia din perspective diferite, astfel încât să fie clare domeniile şi limitele de utilizare.

Intervenția mea în cadrul acestui eveniment este centrată pe explorarea I.A. şi I.A.C din perspectiva utilizatorului, a cercetătorului implicat în crearea unui cadru conceptual transdisciplinar, capabil să identifice cauzele şi să genereze soluții pentru rezolvarea crizelor multiple cu care se confruntă azi omenirea. Nevoia acestui nou cadru teoretic, în conceptualizare căruia I.A. şi I.A.C. îşi dovedesc utilitatea, a fost evidențiată de Einstein prin afirmația: “ Nu putem rezolva problemele folosind același ip de gândire pe care l-am folosit atunci când le-am creat.”. Altfel spus, depăşirea acestui moment critic planetar, a acestui IMPAS este condiționată de naşterea unei noi viziuni asupra Realității în care Omenirea este organic legată de evoluția planetei Pământ (modelul GAIA), generatoarea Noosferei şi - responsabilă de geostazia/georezia planetară. Iar acestă viziune implică în esență un salt de Conştiință la nivel planetar. Adevărata valoare a I.A. şi mai ales a I.A.C. este de a ajuta Omul în a aborda această tematică complexă, cu implicații filozofice fundamentale în formularea cadrului teoretic din perspectiva căruia să găsim soluții care să ne ducă ... dincolo de IMPAS.

Miza acestui salt? Supraviețuirea speciei şi conservarea Vieții pe Terra.

IMPAS = Situație încurcată, fără o soluționare convenabilă. 2. (Rar) Fundătură, ulicioară (drum) fără ieşire.

Dr. Ing. Florin Munteanu

Newsletter Master Communications

Join our newsletter to receive the conference programme.

Copyright 2024 - Master Communications International

Pagina web realizată și cu ajutorul Inteligenței Artificiale